conwize

מערכת לניהול מכרזים פומביים לגופים ציבוריים הכפופים לחוק חובת המכרזים

תהליך מכרז דיגיטלי מתחילתו ועד סופו –
בהתאמה לחוק חובת המכרזים

מערכת דיגיטלית לניהול מכרזים מקוונים שמיועדת לרשויות מקומיות, חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים הכפופים לחוק חובת המכרזים​

שקיפות ותיעוד​

כל המכרזים מנוהלים בצורה מסודרת ונגישה במקום אחד. הכל מתועד, זמין ומיידי. המערכת מתעדת באופן אוטומטי את כל הפעולות המתבצעות במהלך המכרז: פרטי וחומר המכרז, למי נשלחו הזמנות להציע הצעות, אילו הצעות התקבלו ומתי, מהן ההחלטות שהתקבלו ואילו הודעות זכייה או דחייה נשלחו.​

ניהול רשימות תפוצה​

ניהול רשימות תפוצה של קבלנים, ספקים ויועצים במערכת בצורה נוחה וידידותית. אפשרות לרישום עצמי למניעת טעויות הקלדה וחסכון בזמן.

הפצת מכרזים בצורה קלה ומהירה​

שליחת המכרזים בעזרת המערכת לקבלנים, ספקים או יועצים כולל כתבי כמויות, מסמכים ומפרטים (ללא הגבלת גודל הקבצים).​

פרסום המכרז באתר הארגון

המערכת מספקת עמוד אינטרנט יעודי למכרזי הארגון עם שליטה מלאה על תוכן המכרז מתוך מערכת קונוויז

תמיכה בשינויים תוך כדי המכרז​

המערכת תומכת בשינויים במהלך חיי המכרז כולל שינויים בכתבי כמויות, מסמכי המכרז ותאריכי הגשה

תיבת הגשה וירטואלית​

הגשת הצעות ע"י הקבלנים מתבצעת באופן דיגיטלי ומאובטח לתיבת הגשה וירטואלית שנשארת חתומה ונעולה עד להשלמת תהליך מבוקר של פתיחת מעטפות ע"י המורשים לכך.

לוח שנה להצעות מחיר​

עקוב אחר אירועים חשובים ומועדי הגשת מכרזים במקום אחד​

תהליך פתיחת מעטפות סגורות​

בתום שלב הגשת ההצעות במכרז, מתבצע תהליך מאובטח של פתיחת המעטפות באופן דיגיטלי ע"י המורשים לכך בחברה. פעולת אישור פתיחת מעטפות מתבצעת ע"י מספר אנשים המורשים לכך ומתועדת בעזרת חתימה דיגיטלית המאפשרת מעקב ובקרה.

מנגנון לשליחה ומענה על שאלות הבהרה​

מנגנון RFI לשליחת שאלות הבהרה ומענה עליהן. השאלות והתשובות מתפרסמות במקום ייעודי במערכת וזמינות לכל המשתתפים.​

פרוטוקול ועדת מכרזים​

הכנת פרוטוקול של ועדת מכרזים באופן דיגיטלי

השוואה איכותית

השוואת חלופות על בסיס קריטריונים מוגדרים כולל יכולת להגדיר משקל לכל קריטריון. המערכת מחשבת אוטומטית ציון משוקלל עבור כל הצעה על בסיס הציונים לכל קריטריון והמשקל שלהם. הצגת טבלת השוואה ויזואלית בצורת מטריצה לסיכום מנהלים.

מכרז דו שלבי

תמיכה במכרזים דו שלביים בהם בשלב הראשון מתבצעת פתיחת מעטפות דיגיטלית לבחינת קריטריוניים איכותניים, לאחר מכן בוחרים את המציעים שעברו את הסף של הבדיקה האיכותית ועושים פתיחת מעטפות נוספת לחשיפת ההצעות המסחריות רק של המציעים שעברו לשלב השני של המכרז

השוואת הצעות מחיר וכלים תומכי החלטה​

במערכת קיים מנגנון מתקדם להשוואה וניתוח הצעות מחיר המאפשר לבצע השוואה ברמה של שורות כתבי כמויות להדגשת חריגות, שגיאות אפשריות, מחירים חסרים והערות חשובות. בנוסף, אין עוד צורך בהדפסת ההצעות, שומרים על הסביבה וחוסכים מקום אחסון רב, וכמובן חוסכים עלות שטחי אחסון יקרים.

שליחת הודעות זכייה / אי זכייה​

שליחת הודעות זכייה ואי זכייה לכל לכל המשתתפים במכרז דרך המערכת. אפשרות להגדיר תבניות הודעות קבועות מראש. כל מה שנשלח ומתי מתועד ונגיש במערכת במרוכז במקום אחד.

ConWize_Logo.png